Akciğer Kanseri Evreleri

Akciğer kanserinde evreleme ve uygulanan tedavi yöntemleri Akciğer kanseri tedavisi
 

AKCİĞER KANSERİ EVRELERİ

Akciger Kanserinde Evrelemesi 4 kısımdan oluşur ve 3 farklı öge tarafından belirlenir

1. Akciğerde bulunan tümörün büyüklüğü ve yerleşim yeri

2. Lenf bezlerine uzanım yapıp yapmadığı

3. Vücudun başka organlarına yayılıp yayılmamasına göre belirlenir.

Hastalığın bulunduğu organdan başka organlara  yayılmasına metastaz denir.

Metastaz evrelemenin yapılmasında ve tedavi kararında belirleyici en önemli unsurdur.

AKCİĞER KANSERİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ

AKCİĞER KANSERİ 1.EVRE

Tümör büyüklük olarak 5 cm den küçüktür.

Lenf nodlarına ve diğer organlara yayılım yapmamıştır.

Evrede tedavi yöntemi ameliyat ile kanserli lobun alınması işlemidir.

 Bazen çok küçük tümörlerde 3 4 fraksiyon radyoterapi uygulaması da yapılmaktadır fakat çok yaygın değildir.  Ameliyat yöntemi olarak genel olarak      kapalı endoskopik yöntemdir.

 Beş günlük bir hastane de kalmanın ardından hasta taburcu edilir.

 

AKCİĞER KANSERİ 2.EVRE

 Tümör büyüklüğü 5cm ile 7 cm arasındadır.

 Tümör büyüklüğünün 5 ve7 cm küçük olduğu hastalarda ise lenf nodlarına uzanım vardır.

 Vücudun diğer organlarına yayılım yoktur.küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde genel tedavi yöntemi ameliyatla lobun çıkarılmasıdır.

 Ameliyat sonrası    kemoterapi bazı hasta gruplarında uygulanabilir fakat radyoterapi uygulaması daha nadiridr.

 AKCİĞER KANSERİ 3.EVRE

Tümör büyüklüğü 7cm den büyüktür.akciğer lenf nodlarına uzanım bulunmaktadır veya tümör  ana bronşu doldurmuştur.

Metastaz yoktur.İlk tedavi yöntemi olarak kemoterapi ve radyoterapidir.akciğer dışı lenf nodlarına yayılım yoksa ameliyat uygulanan hastalarda vardır.tedavi kararı alınırken medikal onkolog raddyasyon onkologu göğüs cerrahisi doktorlarından oluşan bir kurul tarafından bir karar alınmalıdır.

Her hekim hastayı kendi kriterlerine göre değerlendirip ortak bir karar neticesinde tedavi uygulanmalıdır.

 

AKCİĞER KANSERİ 4.EVRE

Akciğer dışına kanser metastaz yani yayılım yapmıştır.

Başlıca metastaz yerleri diğer akciğer kemik ,beyin,böbrek üstü bezi gibi başka organlardır.
ilk tedavi kemoterapidir.ameliyat şansı yoktur.

Kanserin yayılım yaptığı bölgelere radyoterapi uygulanabilir.ameliyat tek bir beyin metastazı varsa bu gibi durumlarda nadiren uygulanabilir.

AKCİĞER KANSERİ AMELİYATI  NE ZAMAN YAPILIR?

EVRE 1,EVRE 2 VE BAZI EVRE 3 Akciğer kanseri hastalarında uygulanır.

AKCİĞER KANSERİ KEMOTERAPİ TEDAVİSİ

Evre2 hastalıkta ameliyat sonrasında uygulanır.evre 3 ve evre 4 hasta ruplarında ise ilk tedavi kemoterapidir.kemoterapide ki asıl amaç hastalık kontrolünü sağlamaktır.

                                                   

AKCİĞER KANSERİ  RADYOTERAPİ TEDAVİSİ (IŞIN TEDAVİSİ)

Bazı evre 3 hastalarda ameliyat öncesi ilk tedavi olarak uygulanır. Hastalığın yayılım yaptığı kemik beyin metastazları gibi metastazlarda uygulanır.

Sosyal Medya

Sitemizin amacı

  • Kanser hastalarına faydalı bilgiler sunmak.

Sık Sorulan Sorular

Yeni Konular

Çok Okunanlar